Betingelser

Disse bruksvilkårene ble sist oppdatert 16. juni 2021.

INTRODUKSJON

I de følgende vilkårene for bruk (“vilkårene”) betyr “vi”, “oss” og / eller “vår” eierne av dette nettstedet gamblingorb-no.com (“nettstedet”), dets datterselskaper, divisjoner og eventuelle tilknyttede selskaper enheter (hvis noen).

Disse vilkårene sammen med vår personvernpolicy angir hele avtalen knyttet til din bruk av dette nettstedet (“avtalen”).

Vi kan endre vilkårene for bruk fra tid til annen, når som helst uten varsel til deg, ved å legge ut slike endringer på nettstedene. Endringer i vilkårene for bruk vil være effektive når de blir lagt ut; din fortsatte bruk av nettstedet og / eller tjenestene som er gjort tilgjengelig på eller gjennom nettstedet etter at endringer i vilkårene for bruk er lagt ut, vil bli ansett som en aksept av disse endringene. Ved å BRUKE NETTSIDENE godtar du og samtykker i disse bruksvilkårene som gjelder for din bruk av nettstedet, og du representerer og garanterer at du har rett, myndighet og kapasitet til å inngå denne avtalen på egenhånd. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, kan du ikke få tilgang til eller på annen måte bruke nettstedet.

Du erklærer at du har nådd myndighetsalderen og at du har rett til å ta avgjørelser angående bruken av spill og spillsider som kan vise former for reklame.

JURIDISK ALDER

Nettstedet er ikke rettet mot, eller ment for bruk av noen under 18 år. Ved å bruke Nettstedene, erklærer og garanterer du at du er minst 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du under ingen omstendigheter eller av noen grunn bruke nettstedet.

TJENESTE OG MATERIALER

Informasjonen og materialet som tilbys gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til data, tekst, grafikk, bilder, lyd- og videoklipp, logoer, merker, programvare og / eller lenker (samlet “materialet”) er ment å informere deg om online kasinoer og online kasinospill.

Nettstedet er en leverandør av uavhengig informasjon og anbefalinger for folk som er interessert i å spille i et online kasino. All informasjon som presenteres på nettstedet er kun for informasjonsformål og bør under ingen omstendigheter betraktes som juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, forretningsrådgivning, spillrådgivning, spillrådgivning eller annen form for rådgivning. Rådfør deg alltid med en ekspert før du tar noen beslutning som medfører risiko.

Hvis du velger å gamble, anbefaler vi at du sjekker dine lokale lover før du spiller online eller offline. Det er ditt eget ansvar å forstå de lokale lovene for gambling og følge strengt deres parametere. Ved å bruke nettstedet godtar du og erkjenner at nettstedet ikke gir autoritativ eller kvalifisert råd om lovligheten av online eller offline spill, at det ikke gir noen garanti eller garantier for nøyaktighet eller korrekthet av slik informasjon, at det fraskriver seg alt ansvar med ditt forbruk og bruk av slik informasjon, og at det er ditt eneste ansvar å forstå spillelovene som gjelder for deg i din jurisdiksjon og å overholde den samme.

Spill og gambling, inkludert, uten begrensning, poker, er iboende risikabelt. Ikke forvent eller anta at informasjonen på nettstedet kan eller vil redusere risikoen for tap hvis du bestemmer deg for å spille poker eller gamble for penger. Ved å bruke nettstedet eller tjenestene, godtar du og erkjenner at det å spille noe spill for ekte penger eller ekte penges verdi er en risikabel aktivitet som kan resultere i økonomisk tap, og ved å spille kan du miste noen eller alle pengene du satser på som et resultat av slike aktiviteter. Du samtykker i at vi, så vel som våre styremedlemmer, ansatte, ansatte, entreprenører, tilknyttede selskaper eller agenter på ingen måte skal holdes ansvarlige for eventuelle tap som påføres deg som følge av slike aktiviteter.

Vær oppmerksom på at vi ikke er en gamblingoperatør eller en leverandør av noen gamblingtjenester, og vi blir heller ikke kontrollert av en. Dette nettstedet godtar eller letter ikke spilltransaksjoner.

Nettstedet inneholder lenker til eksterne tredjeparts nettsteder. Nettstedet påvirker ikke innholdet på slike tredjepartsnettsteder og er ikke ansvarlig for slikt innhold. Vi anbefaler at du nøye leser alle vilkårene for bruk og personvernregler for tredjeparts nettsteder før du deltar i pengespill.

Immaterielle rettigheter

Nettstedet og alt dets innhold og materiale, inkludert informasjon, tekst, design, navn, logoer, ikoner, grafikk, bilder og programvare (“Innholdet”) er beskyttet under lov om opphavsrett og immaterielle rettigheter. Innholdet er vår opphavsrettsbeskyttede eiendom eller den opphavsrettsbeskyttede eiendommen til våre lisensgivere eller lisensinnehavere. Alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og klesdrakter er proprietære for oss og / eller våre lisensgivere eller lisensinnehavere.

Vi gir deg ingen lisenser eller rettigheter med hensyn til nettstedet og innholdet. Du har rett til å bruke nettstedet og innholdet utelukkende til din egen personlige bruk og ikke av noen kommersiell grunn. Enhver utnyttelse av nettstedet, i noen form, er forbudt. Manglende overholdelse av vilkårene om bruk av innhold bør betraktes som et brudd på opphavsretten.

Brukerinnlevering

Som bruker av nettstedet kan du sende inn dine kommentarer, som kan bestå av tekstlig innhold og potensielt bilder, videoer, bilder, lydfiler, andre typer innhold og lenker til slikt innhold hvis det er tillatt av nettstedet (samlet referert til som “bruker Innleveringer ”). Du vil være eneansvarlig for dine egne brukerinnleveringer og konsekvensene av å legge ut eller publisere dem. I forbindelse med brukerinnsendelser bekrefter, representerer og / eller garanterer du at: brukerinnsendelsen er ditt opprinnelige verk, og at du eier eller har de nødvendige lisenser, rettigheter, samtykke og tillatelser til å bruke brukerinnsendelser

Ved å sende inn brukerinnleggene til oss, gir du oss herved en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende, underlisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, distribuere, utarbeide avledede visningsverk og utføre brukerinnsendingen i forbindelse med nettstedet og vår virksomhet, inkludert uten begrensning for å distribuere deler av eller alle dine brukerinnsendinger (og avledede verk derav) i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler. Du gir også herved hver bruker av nettstedet eller annen seer eller bruker av brukerinnsendelsen en ikke-eksklusiv rett til å bruke, reprodusere, distribuere, utarbeide avledede verk av, vise og utføre slike brukerinnsendelser, alt i samsvar med disse vilkårene

Du samtykker i at du ikke vil sende inn noe materiale som er opphavsrettslig beskyttet av forretningshemmeligheter eller på annen måte er underlagt tredjeparts eiendomsrettigheter, inkludert personvern og publisitetsrettigheter, med mindre du er eieren av slike rettigheter eller har tillatelse fra deres rettmessige eier og de nødvendige samtykke fra personer som har personlig identifiserbar informasjon i slikt materiale for å legge ut materialet og gi oss alle lisensrettighetene som er gitt her. Videre garanterer du og erklærer at du vil avsløre eksistensen av patentregistreringer eller ventende søknader som du har, og som på noen måte er relatert til brukerinnleveringen din.

Du samtykker i å ikke bruke tjenesten vår og nettstedet til å:

 1. drive kommersiell virksomhet;
 2. skade mindreårige på noen måte;
 3. utgi seg for en person eller enhet eller feilaktig angi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet;
 4. laste opp, legge ut, lenke, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig noe brukerinnhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til noen lov eller under kontraktsmessige eller tillitsforhold (som innsideinformasjon, proprietær og konfidensiell informasjon);
 5. legge inn, poste, lenke, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig noe brukerinnhold som bryter med ethvert patent, varemerke, forretningshemmelighet, copyright eller andre eiendomsrettigheter til enhver part;
 6. laste opp, legge ut, lenke, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, søppelpost, spam, kjedebrev, pyramideskjemaer eller annen form for oppfordring;
 7. laste opp, legge ut, lenke, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig noe materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
 8. forsettlig eller utilsiktet bryter gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lovgivning, og ethvert regelverk med lovens kraft;
 9. forfølge eller på annen måte trakassere en annen;
 10. samle inn eller lagre personlige data om andre brukere i forbindelse med den forbudte oppførselen og aktivitetene som er angitt i disse vilkårene; eller
 11. laste opp, legge ut, lenke, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig alt brukerinnhold som;
 • er støtende, uanstendig, anklagelig, ulovlig, skadelig, truende, krenkende, sjikanerende, torturistisk, ærekrenkende, vulgær, injurierende, invasiv mot andres privatliv, hatefull eller rasemessig, etnisk eller på annen måte kritikkverdig;
 • inneholder noen nakenhet i det hele tatt eller er pornografisk eller uanstendig;
 • utnytter enhver person, inkludert barn eller mindreårige; eller
 • avslører eller inneholder personlig identifiserende informasjon (som navn eller adresse) om enhver person som ser ut til å være under 18 år.

Du erkjenner at vi kan eller ikke kan skjerme brukerinnlevering, men at vi og våre designere skal ha rett (men ikke forpliktelsen) etter eget skjønn å skjerme, nekte, fjerne eller redigere brukerinnsending som er tilgjengelig via nettstedet. . Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å bestemme om brukerinnlevering bryter med disse vilkårene. Uten å begrense det ovennevnte, skal vi og våre designere ha rett til å fjerne enhver brukerinnsending som bryter med disse vilkårene, eller vi mener er ellers motstandelig.

DINE FORPLIKTELSER

Du må sørge for å overholde gjeldende lover i ditt område før du bruker tjenestene til et hvilket som helst tredjepartsnettsted som er lenket til nettstedet, inkludert å ha nådd lovlig alder for å spille i din jurisdiksjon.

Du må bare bruke nettstedet og innholdet til dine personlige formål og ikke bryte bestemmelsene i seksjonen om immaterielle rettigheter.

SKADELØSNING

Du skadesløsgjør oss og forplikter oss til å holde oss skadesløs for eventuelle tap, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert uten begrensning advokatutgifter og eventuelle beløp som vi betaler til en tredjepart for å avgjøre enhver tvist eller krav eller etter råd fra vår juridiske rådgivere) pådratt eller lidd av oss som følge av brudd fra deg på noen bestemmelse i disse vilkårene, eller som følge av ethvert krav om at du har brutt noen bestemmelse i disse vilkårene.

TREDJEPARTER

Vi kan opprette partnerskap med tredjeparter som vil tillate deg å få tilgang til nettstedene til slike tredjeparter direkte fra nettstedet vårt. Disse lenkene er kun gitt for din informasjon. Vi kontrollerer ikke innholdet på tredjepartsressurser eller nettsteder, og aksepterer ikke noe ansvar eller ansvar for dem, inkludert skader eller tap som kan oppstå som følge av din bruk av dem. Inkluderingen av noen lenker innebærer ikke at vi godkjenner nettstedet. Bruk av et slikt koblet nettsted er på egen risiko. Vi anbefaler at du utfører din egen undersøkelse og due diligence i forhold til slike tredjeparter, deres produkter og tjenester.

FRASKRIVELSER

NETTSIDEN OG DETTE MATERIALENE LEVERES “SOM DET ER” OG UTEN GARANTIER FOR NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. TIL DET FULLSTE UTFØRELIGE TILLATELSEN I GJELDENDE LOV, FRASKRIVER VI ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR TITEL, IKKE-OVERTREDELSE, NØYAKTIGHET, GODTGJØRIGHET, GODTGJØRIGHET, GODTGJENGIGHET FRA KURS AV HANDEL, KURS FOR YTELSE ELLER BRUK AV HANDEL. VI GARANTERER IKKE FOR AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ELLER MATERIALENE VIL BLI UAVBRYTT, FEILFRITT ELLER SIKKER, AT Mangel vil bli korrigert, ELLER AT NETTSIDEN (ELLER EN DEL AV DET INKLUDERER MATERIALENE), SERVEREN (ER) PÅ DEN NETTSIDEN ER HOSTED ELLER PROGRAMVAREN ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU ERKJENNER AT DU ER ANSVARLIG FOR Å FÅ OG VEDLIKEHOLD ALLE MASKINMASKINER OG ANDRE UTSTYR Nødvendige for å få tilgang til og bruke nettstedet og alle avgifter relatert til dette. DU ANTAGER ALT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG DITT PÅLITELIGHET DER. INGEN MENING, RÅDGIVELSE ELLER UTTALELSE FRA OSS HVORDAN LAGTES PÅ NETTSTEDET, I MATERIALENE ELLER ANNET, SKAL GJØRE NOEN GARANTI. DIN BRUK AV STEDET OG ALLE MATERIALER OG TJENESTER LEVERT GJENNOM STEDET ER HELT PÅ DIN EGNE RISIKO. Denne delen gjelder uansett om tjenestene som tilbys under nettstedet er for betaling. Gjeldende lov tillater kanskje ikke utelukkelse av visse garantier, så i den grad kan visse unntak som er angitt her ikke gjelde.

ANSVARSBEGRENSNING

VI ER IKKE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, FOLGENDE, SPESIELLE, EKSEMPLERENDE, PUNITIVE ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV VIRKSOMHET, TAP AV DATA, ELLER TAPTE RESULTATER), UNDER KONTAKT, ANSVAR ELLER ANDRE TEORIER PÅ ELLER RELATERT PÅ EN ELLER MÅTE TIL NETTSTEDET OG / ELLER MATERIALER INNEHOLDT PÅ STEDET, MATERIALENE, ENKELT LENKET NETTSIDE, ELLER ALT PRODUKT ELLER TJENESTE KJØPT GJENNOM TREDJE PART SOM FINNES PÅ STEDET. DITT ENESTE RETTSMIDDEL FOR MISFØLGELSE MED NETTSTEDET, MATERIALER ELLER NOEN LENKET NETTSTED ER Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET, MATERIALER ELLER LENKEDE NETTSIDER, SOM GJELDER.

FOR DET AT NOEN STATER ELLER JURISDIKSJONER IKKE TILLÅL EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGENDE ELLER TILFELDIGE SKADER, KAN OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDE FOR DEG.

SELSKAPET ER IKKE ANSVARLIG FOR INNHOLDET AV TREDJEPARTSINNHOLD PÅ NETTSTEDET ELLER TREDJEPARTS NETTSIDE TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET, GARANTERER SELSKAP SIKKERHETEN PÅ NØYAKTIGHETEN AV ALLE OPPLYSNINGER INNEHOLDEN I ET TREDJEPARTS WEBSITE ELLER DET .

Det totale samlede ansvaret og skadesløsholdelsen i forbindelse med bruken av nettstedet, helt eller delvis, eller dets materiale er begrenset i pengemessige termer til et beløp som ikke overstiger ti dollar (USD 10,00).

GJELDENDE LOV: TIDSBEGRENSNING FOR KRAV

Megling. Tvist, kontrovers eller krav som skyldes eller er relatert til denne avtalen, eller bruddopphør eller ugyldighet derav, skal avgjøres ved voldgift i samsvar med den elektroniske transaksjons-voldgiftsregelen i forhold til det KAN ENDRES AV RESTEN I DENNE Klausulen. UTSETTELSESMYNDIGHETEN SKAL VÆRE HONG KONG INTERNASJONAL VELSKAPSSENTER. ARBITRASJONSSTEDET VIL VÆRE I HONG KONG PÅ HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (HKIAC). Tvisten vil bli holdt FØR EN PANEL MED TRE (3) ARBITRATORS. DU OG VI HENVISER UTTRYKKLIG PRØVING AV JURY. OPPDAGING OG RETTIGHETER TIL Å KJÆRE I ARBITRATION ER GENERELT MER BEGRENSET ENN I EN LAWSUIT, OG ANDRE RETTIGHETER SOM DU OG VI VIL HAVE I DOMSTOLEN, KAN IKKE VÆRE TILGJENGELIGE I Voldgift. Verken du eller vi vil delta i en klassehandling eller klassevidling for alle krav som dekkes av denne avtalen om voldgift. DU OPPGIVER RETTEN TIL Å DELTA SOM EN KLASSEPRESENTANT ELLER KLASSEMEDLEM PÅ ALLE KLASSEKRAV DU KAN HA MOT OSS INKLUDERT RETT TIL KLASSEVoldgift eller NOE KONSOLIDASJON AV INDIVIDUELLE VOLDGIFTER EVENTUELLE BESTEMMELSER OM GJELDENDE LOV, UTFØRER ARBITRATOREN IKKE MYNDIGHET TIL TILDELING AV SKADER, RETTSMIDLER ELLER TILDELINGER SOM KONFLIKTERER MED DENNE AVTALEN.

Lovvalg. Denne avtalen, og alle krav eller årsaker til handling (enten det er i kontrakt, erstatning eller vedtekt) som kan være basert på, stammer fra eller i forbindelse med denne avtalen, eller forhandlingene, gjennomføringen eller gjennomføringen av denne avtalen (inkludert krav eller årsaker av handling basert på, oppstått fra eller relatert til enhver representasjon eller garanti som er gjort i eller i forbindelse med denne avtalen eller som en tilskyndelse til å inngå denne avtalen), skal styres av og håndheves i samsvar med intern lovgivning i Caymanøyene, inkludert begrensninger. Du erkjenner, forstår og godtar at FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer ikke gjelder for disse vilkårene.

DIVERSE

Disse vilkårene inneholder hele avtalen mellom deg og oss angående bruken av tjenestene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldige, ulovlige eller uhåndterbare i noen henseende, skal denne bestemmelsen begrenses eller elimineres i det minste nødvendige omfang, slik at disse vilkårene ellers skal være i full kraft og virkning og kan håndheves. Vår unnlatelse av å håndheve noen del av disse vilkårene skal ikke utgjøre et frafall av vår rett til senere å håndheve den eller andre deler av disse vilkårene. For at en eventuell fraskrivelse av overholdelse av disse vilkårene skal være bindende, må vi gi deg en skriftlig melding om slik fraskrivelse. Du og vi er uavhengige entreprenører, og ingen byrå, partnerskap eller joint venture-forhold er ment eller opprettet av disse vilkårene. Avsnittene og avsnittene i disse vilkårene er kun for enkelhets skyld og skal ikke påvirke tolkningen av disse vilkårene. Du samtykker i at med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, skal det ikke være noen tredjepartsmottakere. Vi kan tildele, overføre eller delegere noen av våre rettigheter og forpliktelser nedenfor uten samtykke.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer og forespørsler angående disse vilkårene, kan du kontakte oss på [email protected] (hovedavdelingen).

Til toppen igjen